måndag 28 januari 2008

Moodboard rond 2

Foto: An angel at my table
Foto: Decor8
Foto: Sophie Congdon Barnes via Sfgirlbybay
Det är inte första och säkerligen heller inte sista gången som moodboard dryftas på Ellmania. Övertygelsen här är stor att varje individ med estetiskt ansvar för någon form av interiör bör åstadkomma åtminstone ett moodboard. Behöver du mer tips och instruktioner kring skapandet av en sådan? Då kommer BBC till undsättning, som en riddare i skinande rustning.

Inga kommentarer: