onsdag 16 januari 2008

Rött

Foto: ApplePie Design
Foto: Boligtorvet
Foto: Chris Everard
Foto: Dufour Designs
Passionens och de starka känslornas färg. I Kina anses den också vara den mest lyckobringande av alla färger. Rött är en signalfärg som har en aktiverande effekt på människan. I studier har man kunnat uppmäta ökningar i puls samt aggressivitet hos människor när de befinner sig i ett rött rum. I längden är för stora doser av rött uttröttande för oss. En god strategi är därför att använda denna färg enligt samma princip som den förekommer i naturen; som accentfärg. Inom Feng shui symboliserar den röda färgen framgång, aktivitet, styrka och mod men även kärlek och dramatik. Ilska och frustration ryms också i det röda färgspektrat. Vill du signalera framgång, styrka och självförtroende är rött färgen att klä sig i.

Inga kommentarer: