lördag 20 december 2008

Tarts & Tea

Foto: Lizzie Hunter
Är inte detta tryck av Lizzie Hunter alldeles förtjusande? Det skapades inför utställningen One Ton Show på temat "London-låttexter". Till denna skönhet hämtades inspirationen från Joni Mitchells London Bridge Song.
Isn´t this print by Lizzie Hunter adorable? Apparently it was a contribution to the One Ton Show based around the theme "London Lyrics". This beauty was inspired by London Bridge Song by Toni Mitchell.